Nikah İşlemleri

keyboard_arrow_leftGeri

Nikah İşlemleri

EVLENDİRME MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. ÇİFTLER NİKAH iŞLEMLERİ İÇİN BİRLİKTE BAŞVURU YAPACAKLARDIR, ÇİFTLERDEN BİRİSİ OLMADlĞI TAKDiRDE VEKALET VERECEGİ AİLE YAKINLARINDAN BİRİSİ İLE BAŞVURU YAPILABİLİR.

2. KİMLİKLERİN ASLI VE FOTOKOPİLERİ

3. EVLENME EHLİYET BELGESİ (Nüfus Müdürlüğü'nden)

4. 3 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF (6 ayı geçmemiş vesikalık orijinal baskı olmalı)

5. RESİMLİ SAĞLIK RAPORU (Aile Hekimi'nden alınacak kan tahlil sonucuna göre Aile Hekimi tarafından verilir.)

6. BELEDİYE SİCİL NUMARASI (Belediye Emlak Servisinden alınacaktır.)

NOT: YILDIRIM NİKAHI DİYE BİRŞEY YOKTUR. YÖNETMELİK GEREGİ MÜRACAAT YAPILDIĞI GÜN NİKAH YAPILAMAZ. (Evlendirme Yönetmeliğinin 24'ncU Maddesinin Birinci Fıkrası)

KİMLERİ EVLENDİREBİLİYORUZ?
Kurumumuz aracılığı ile evlenmek isteyen çiftlerden en az birinin Nazilli Merkez'de ikamet ediyor olması şarttır. Kişilerin 18 yaşını doldurmuş, akıl ve ruh sağlıklarının yerinde olması gerekmektedir. 16 yaşını dolduranlar mahkeme izniyle, 17 yaşını dolduranlar anne-baba onayı ile evlenebilirler. Boşanmaları üzerinden 10 ay geçmemiş kadınların Aile Mahkemesine başvurup iddet müddetini kaldırmaları gerekmektedir. Bu kişiler mahkeme kararı olmaksızın 10 aydan önce evlenemezler.

NAZİLLİ DIŞINDA EVLENECEGİM/NİŞANLlM NAZİLLİ DIŞINDA İKAMET EDİYOR, NE YAPMALIYIZ?
Bulundukları illiıçe dışında evlenmek isteyen çiftler, çiftlerden herhangi birinin ikamet ettiği il/ilçe'nin evlendirıne memurluğuna şahsen veya vekilleri aracılığı ile başvuru yapacaktır. Başvuruların çift olarak yapılması zorunludur. Gerekli belgeleri hazırlayan çiftlere istemeleri durumunda başka bir yerde evlenebilmeleri için izin belgesi verilir. Evlendirme işlemlerini vekilleri aracılığı ile yürütmek isteyenlerin noterden vekaletname düzenletmeleri gerekmektedir. Bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimliklerinin bulunması, ayrıca evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.

Not: Nikah işleminin mesai saatleri içerisinde yapılması esastır (Evlendirme Yönetmeliği 45. Madde)

MECLİS KARARI GEREĞİ NİKAH YERİNE GÖRE VEZNEYE YATIRILACAK ÜCRET

ODA NİKAHI: 230,00 TL

DÜGÜN SALONU NİKAHI: 480,00 TL

İZİN BELGESİ: 100,00 TL


TEL: 0256 313 20 28 - 310